Studion

Vi fotograferar alla typer av produkter i vår studio. Vi har platsbyggd rundfond, blixt- och ljusutrustning från Broncolor, kameror från Hasselblad och Canon. Högt till tak, 5 m, och gott om utrymme för att fotografera dina produkter, stort som smått.

1 januari 2016 fick vi tillgång till nya lokaler i Slakthusområdet

Efter några månaders byggande kunde vi äntligen inviga vår nya studio i början av april 2016. Nu har vi en ändamålsenlig lokal på ca 300 kvm.

Här finns en studio med platsbyggd rundfond, blixt- och ljusutrustning från Broncolor,kameror från Hasselblad och Canon. Högt till tak, 5 m, och gott om utrymme för att fotografera dina produkter, stort som smått.

Last och loss

Via varuintaget kan bilar köras in hela vägen till studion. Enkelt att lämna och hämta produkter.

Ordning och reda

Dina produkter är i säkert förvar innan och efter fotograferingarna. Har du produkter som behövs strykas/steamas kan vi även hjälpa till med det.

Historia Slakthusområdet

Slakthusområdet har sedan 1912 varit en knutpunkt för mat och människor. Vid sekelskiftet 1900 fanns över 100 privata slakthus runt om staden. De hygieniska förhållandena var av varierande kvalitet, liksom kontrollen av köttets frihet från smittor. Stockholms stad beslöt därför att slakten skulle ske i stadens regi och 1906 började man bygga ett modernt slakthus i Enskede. Många av byggnaderna uppfördes i jugendstil.

1906 skapades Stockholms slakthus- och saluhallsstyrelse, som fick i uppdrag att genomföra planerna på ett toppmodernt kommunalt slakthus i Enskede. Strax efter att det nya Slakthusområdet invigdes 1912 beslutades att allt kött som såldes i Stockholm skulle kontrolleras av staden och helst även slaktas vid Slakthuset.

Området har under åren fått växa och till slut blivit det som vi idag kallar för Slakthusområdet. Här har man i ett helt sekel hanterat och försörjt Stockholm med livsmedel i världsklass och samtidigt utvecklat Stockholms näringsliv och gastronomi med hjälp av bra råvaror, skickliga hantverkare och gediget entreprenörskap. Idag finns drygt 250 företag i området med ca 3 800 anställda. Många byggnader och miljöer har stora kulturhistoriska värden.

Vår studio ligger på Rökerigatan 20 i Slakthusområdet. Byggnaden uppfördes 1960 som lagerbyggnad för ägg efter ritningar av arkitekt Elmer Husman. Byggnaden har högt kulturhistoriskt värde som del av Slakthusområdets livsmedelshantering.

Idag planeras och byggs det nya Slakthusområdet med bostader, idrottsanläggningar,företagande och krogliv. Vi är glada och stolta över att få vara en del av detta.

  • Vad kan vi hjälpa dig med?

    Vill du ha kontakt med oss omgående kan du alltid ringa till oss, annars håller vi stenkoll på vår inkorg där ditt meddelande landar om du använder vårt formulär.

    Hör av dig om du vill bolla idéer, fråga om specifika tjänster eller få tips om hur du på smidigast sätt löser dina produktfoton.